MSPR Üzleti Iskola - Marketing, Sales and Public Relations Online verzió
ÉRTÉKESÍTÉSI VEZETŐI TANFOLYAM
3x2 NAPOS KÉPZÉS BUDAPESTEN

MODULOK: ÉRTÉKESÍTÉSI CSOPORTOK LÉTREHOZÁSA,
MOTIVÁLÁSA ÉS VEZETÉSE

[Értékesítés]

Tisztelt Cégvezető! Tisztelt HR-vezető! Tisztelt Értékesítési vezető! Tisztelt Marketing vezető!

Az Értékesítési vezetői tanfolyam c. képzési program fejlesztése során az emberi kapcsolatok fejlesztésére helyeztük a hangsúlyt. Az első modul célja, hogy a vezetőt segítse a megfelelő értékesítési csoport kialakításában és sikeres fejlesztésében, a második modul a kollégák motiválásáról szól, a harmadik modulban pedig vezetői módszereket, csapatépítő technikákat tanulnak a résztvevők. A tanfolyam időtartama 3x2 nap, amely során a tréner személyre szóló konzultációt is biztosít a hallgatók számára. .

A képzési során a hallgatók végig a saját munkájuk során előforduló eseteken dolgoznak, ami biztosítja számukra a maximális hatékonyságot. A képzést decemberben vizsga zárja, a tanfolyam elvégzését pedig oklevéllel tanúsítjuk. Az egyes modulok során ingyenes konzultációs lehetőséget biztosítunk, amely lehetőséget biztosít a cégnél felmerülő, egyedi problémák megoldására.

Várjuk jelentkezését!
(Határidő: 2019. január 18.)

[Jelentkezés] [További képzéseink]

A tanfolyam moduljai:

Modulok Cím Időtartam Dátum
1. modul Értékesítési csoportok létrehozása és fejlesztése 2 nap 2019. január 24-25.
2. modul Munkatársak motiválása 2 nap 2019. február 21-22.
3. modul Csoportvezetői technikák 2 nap 2019. március 21-22.


Részletes tematikák:

Értékesítési csoportok létrehozása és fejlesztése

 • Az értékesítés személyi feltételeinek kialakítása (vezetői feladatok)
 • Új munkatársak felvétele: pályáztatás, pályázatok szűrése, felvételi interjúk lefolytatása
 • Új munkatársak felkészítése az értékesítésre
 • Lélektani ismeretek és ezek alkalmazása értékesítési vezetőként
 • A csapatlégkör kialakítása
 • A célorientált értékesítési tevékenység vezetése és irányítása
 • Az értékesítési csoport és az egyes értékesítők céljainak kialakítása (terv formájában)
 • Az értékesítők motiválásának lehetőségei
 • Az egyéni és csoportos ösztönzés, valamint ezek kombinációja a javadalmazás során
 • Az egyéni és csoportos teljesítmény mérése és értékelése

Munkatársak motiválása

 • Az egyén teljesítménymérése a csapaton belül
 • A motiváció hatása a teljesítményre
 • Mi határozza meg a kollégák eredményességét?
 • A várható eredményesség előrejelzése
 • A vezető szerepe a motiváció fenntartásában
 • Személyiségfüggő motivációs stratégiák
 • Az egyéni és kollegiális szükségletek kielégítése (a csere-elmélet alapján)
 • A szervezeti kultúra szerepe a motiválásban
 • A demotiváció első jelei és megfékezése
 • A kiégés első jelei és megelőzésének módszerei

Csoportvezetői technikák

 • A csoportmunka, mint hatékonyságjavító eszköz
 • Hogyan alakul ki a csoportmunka?
 • A csapatmunka megszervezése és irányítása,
 • Mitől válik egy csoport csapattá?
 • A csapatszellem kialakítása és fenntartása,
 • Az együttműködés hajtó- és fékezőerői,
 • A vezető helye a csapatban,
 • Az egyéniségek szerepe a csapatban,
 • Miként oldjuk meg a csapatmunka során fellépő problémákat?
 • Mitől függ a csapat teljesítménye?


A tanfolyam során a hallgatók:

 • Megtanulják, hogy miként alakítsanak ki és működtessenek értékesítési csoportokat,
 • Új módszereket sajátítanak el a kollégák motiválására,
 • Olyan ismeretekhez jutnak, amelyek alkalmazásával hosszútávon is növelhetik cégük vagyonát és bevételeit.


A képzést a következő munkatársak részére ajánljuk:

 • Cégtulajdonosoknak,
 • Értékesítési vezetőknek,
 • Mindenkinek, aki vezetőként részt vesz az értékesítésben.


Amiért érdemes minket választani...

 • Mikrocsoportos képzéseket szervezünk,
 • A képzések során ingyenes konzultációt biztosítunk,
 • Munkatársaink 25 éves felnőttképzési tapasztalattal rendelkeznek.


Képzési módszerünk:

Youtube: Kovács Tünde módszere
Youtube Youtube: Kovács Tünde módszere


A tanfolyam adatlapja:

A program pontos megnevezése: Értékesítési vezetői tanfolyam
Programvezető: Kovács Tünde oktatási igazgató
www.kovacstunde.hu
Jelentkezési határidő 2019. január 18.
Vizsga és oklevél-átadás 2019. április
A program időtartama 6 nap
Képzési időtartam minden oktatási napon 9.00–től 16.00-ig
A tanfolyam helyszíne Hotel Budapest****
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 47.
A képzés elvégzését igazoló dokumentum típusa Oklevél
Tandíj 278.000,- Ft + Áfa*

* A tandíj magába foglalja a 6 napos, intenzív képzést, a hallgatók rendelkezésére bocsátott oktatási segédanyagokat, valamint a résztvevők étkeztetését (3 fogásos ebéd) is.


% KEDVEZMÉNY

Ha egy cégtől legalább 2 fő jelentkezik ugyanarra a képzési programra, akkor abban az esetben személyenként 10% kedvezményt biztosítunk a tanfolyam részvételi díjából!


Lépjen kapcsolatba velünk!

MSPR Üzleti Iskola

A tréningekről és a jelentkezésről bővebb felvilágosítást ad:

Kovács Tünde
oktatási igazgató, programvezető tréner
Tel: +36 (30) 248-32-64
E-mail: tunde.kovacs@mspr.hu

VÁRJUK JELENTKEZÉSÉT!


Jelentkezés

 • Jelentkezzen online, itt!
 • A letölthető jelentkezési lapot küldje vissza az info@mspr.hu e-mail címre!
[Jelentkezési lap] [További képzéseink]


www.mspr.hu - MSPR Üzleti Iskola - Budapest

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT: Elektronikus formában üzleti ajánlatainkat kizárólag jogi személyek, valamint jogi személyiséggel
nem rendelkező gazdasági társaságok részére továbbítjuk olyan elektronikus levélcímekre, amelyek kapcsolatfelvételi lehetőségként
online felületen vagy egyéb adatbázisban feltüntetésre kerültek. Az online felületen elérhető, kapcsolatfelvétel céljából megadott adat
tulajdonosa, valamint adatkezelője az online felület üzemeltetője vagy tulajdonosa, az adatbázisban tárolt adatok tulajdonosa, valamint
adatkezelője az adatbázis tulajdonosa. Természetes személyek részére üzleti ajánlatokat az MSPR Üzleti Iskola Kft. nem küld.
Az MSPR Üzleti Iskola Kft. kijelenti, hogy marketingtevékenysége során nem kezel a 2011. évi CXII. törvény 3. § 2. bekezdése szerint
személyes adatnak minősülő adatot, illetve a 3. § 3. bekezdése szerint különleges adatnak minősülő adatot. Ennek alapján csak olyan
e-mail címekre küldünk levelet, amelyek valamely céghez vagy más jogi személyhez hozzárendelésre kerültek. Amennyiben az Ön
emailcíme nem ilyen, abban az esetben elnézést kérünk a téves megkeresésért. Kérjük, hogy leiratkozási szándékát jelezze itt!

Kérjük, hogy a leiratkozás során a(z) N/A e-mail címet legyen szíves megadni!