MSPR Üzleti Iskola - Marketing, Sales and Public Relations Online verzió
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI TANFOLYAM INDUL
KOVÁCS TÜNDÉVEL
BUDAPESTEN VAGY ONLINE RÉSZVÉTELLEL

[Ügyfélszolgálat]

Tisztelt Cégvezető! Tisztelt HR-vezető! Tisztelt Ügyfélszolgálati vezető! Tisztelt Irodavezető! Tisztelt Értékesítési Vezető!

A képzés, amelyet elsősorban gyakorló szakemberek számára ajánlunk, 3x2 napot vesz igénybe. A tanfolyam első modulja az ügyfélszolgálati ismeretek rendszeresítésére és elmélyítésére fókuszál, a második modul témája az írásbeli kommunikáció és annak sajátosságai, a harmadik modul pedig a panaszok és reklamációk eredményes kezeléséről szól. A tanfolyam résztvevői végig a saját cégüknél előforduló eseteken dolgoznak, ami biztosítja számukra a maximális hatékonyságot. Az egyedi esetek megbeszélésére a tanfolyam során konzultációs lehetőséget biztosítunk.

Várjuk jelentkezését!
(Határidő: 2021. január 25.)

[Jelentkezés] [További képzéseink]

A tanfolyam moduljai:

Modulok Cím Időtartam Dátum
1. modul Professzionális ügyfélszolgálat tréning 2 nap 2021. február 1-2.
2. modul Panasz- és reklamációkezelés tréning 2 nap 2021. március 1-2.
3. modul Ügyfélszolgálati levelezés tréning 2 nap 2021. április 6-7.


Részletes tematikák:

Professzionális ügyfélszolgálat

 • Az ügyintéző személyiségének szerepe az ügyfélkapcsolatokban
 • Együttműködés a különböző típusú ügyfelekkel
 • Személyes és telefonos kommunikáció
 • A hatékony ügyintézéshez szükséges információk megszerzése és rendszerezése
 • Ügyfeleink tájékoztatása
 • Az ügyintézés során felmerülő problémák megoldásának gyors és hatékony módszerei
 • Az ügyfélszolgálati munka során keletkező stresszhatások kezelése
 • A céghez, szervezethez való lojalitás hatása az ügyfélkapcsolatokra

Panasz- és reklamációkezelés

 • A panaszok és reklamációk fogadása
 • Az ügyfelekkel való tárgyalás irányítása, a problémák feltárása
 • A valós panaszok orvoslása és az ügyfél számára a lehető legjobb megoldás megtalálása
 • Alaptalan panaszok és reklamációk kezelése
 • Cégünk és az ügyfél érdekeinek összehangolása
 • Mikor és hogyan mondjunk nemet?
 • Az ismétlődő panaszok, kifogások és reklamációk kezelése
 • A hosszú távú haszon elve és az ügyfelekkel való konstruktív együttműködés módszerei

Ügyfélszolgálati levelezés

 • Az ügyfélszolgálat leggyakoribb levéltípusai és jellemzőik
 • A különböző ügyféltípusok írásos kommunikációjának jellegzetességei
 • A stílus és a szóhasználat érzelmi hatása (pozitív - negatív), illetve ennek tudatosítása
 • A személyre szóló, hivatalos levelezési forma
 • A hivatalos levél részei
 • Az ügyfelek kérelmeire történő válasz:
  • a mérlegelés szempontjai
  • válasz jóváhagyással
  • válasz részleges jóváhagyással
  • válasz elutasítás esetén
 • A panaszos levelekre történő válasz az alábbi esetekben:
  • jogos
  • részben jogos
  • jogtalan reklamáció


Képzési módszerünk:

Youtube: Kovács Tünde módszere
Youtube Youtube: Kovács Tünde módszere


A tanfolyam során a hallgatók:

 • megtanulják, hogy miként alakítsanak ki jó hangulatú ügyfélkapcsolatokat,
 • elsajátítják a konfliktuskezelés és megoldás módszereit,
 • képessé válnak a megszerzett tudás rutinszerű alkalmazására, amelynek segítségével azonnali és tartós eredménynövekedést érhetnek el.


A képzést a következő munkatársak részére ajánljuk:

 • ügyfélszolgálati vezetőknek,
 • ügyfél- és vevőszolgálati munkatársaknak,
 • értékesítőknek és termékmenedzsereknek,
 • mindenkinek, aki a munkája során ügyfélszolgálattal is foglalkozik.


Amiért érdemes minket választani...

 • mikrocsoportos képzéseket szervezünk,
 • a képzések során ingyenes konzultációt biztosítunk,
 • Kovács Tünde 25 éves felnőttképzési tapasztalattal rendelkezik.


A tanfolyam adatlapja:

A program pontos megnevezése: Ügyfélszolgálati tanfolyam
Programvezető: Kovács Tünde Az ügyfélszolgálat művészete című könyv írója. www.kovacstunde.hu
Jelentkezési határidő 2021. január 25.
Vizsga és oklevél-átadás 2021. május 12.
A program időtartama 6 nap
Képzési időtartam minden oktatási napon 9.00–től 16.00-ig
A tanfolyam helyszíne BIMBÓ 5 Oktatóközpont vagy online részvétel
1022 Budapet, Bimbó út 5.
A képzés elvégzését igazoló dokumentum típusa Oklevél
Tandíj 288.000,- Ft/fő + áfa*

* A tandíj magába foglalja a 6 napos, intenzív képzést, valamint a hallgatók rendelkezésére bocsátott oktatási segédanyagokat.


% KEDVEZMÉNY

Ha egy cégtől legalább 2 fő jelentkezik ugyanarra a képzési programra, akkor abban az esetben személyenként 10% kedvezményt biztosítunk a tanfolyam részvételi díjából!


Lépjen kapcsolatba velünk!

MSPR Üzleti Iskola

A tréningekről és a jelentkezésről bővebb felvilágosítást ad:

Kovács Tünde
oktatási igazgató, programvezető tréner
Tel: +36 (30) 248-32-64
E-mail: tunde.kovacs@mspr.hu

VÁRJUK JELENTKEZÉSÉT!


Jelentkezés

 • Jelentkezzen online, itt!
 • A letölthető jelentkezési lapot küldje vissza az info@mspr.hu e-mail címre!
[Jelentkezési lap] [További képzéseink]


www.mspr.hu - MSPR Üzleti Iskola - Budapest

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT: Elektronikus formában üzleti ajánlatainkat kizárólag jogi személyek, valamint jogi személyiséggel
nem rendelkező gazdasági társaságok részére továbbítjuk olyan elektronikus levélcímekre, amelyek kapcsolatfelvételi lehetőségként
online felületen vagy egyéb adatbázisban feltüntetésre kerültek. Az online felületen elérhető, kapcsolatfelvétel céljából megadott adat
tulajdonosa, valamint adatkezelője az online felület üzemeltetője vagy tulajdonosa, az adatbázisban tárolt adatok tulajdonosa, valamint
adatkezelője az adatbázis tulajdonosa. Természetes személyek részére üzleti ajánlatokat az MSPR Üzleti Iskola Kft. nem küld.
Az MSPR Üzleti Iskola Kft. kijelenti, hogy marketingtevékenysége során nem kezel a 2011. évi CXII. törvény 3. § 2. bekezdése szerint
személyes adatnak minősülő adatot, illetve a 3. § 3. bekezdése szerint különleges adatnak minősülő adatot. Ennek alapján csak olyan
e-mail címekre küldünk levelet, amelyek valamely céghez vagy más jogi személyhez hozzárendelésre kerültek. Amennyiben az Ön
emailcíme nem ilyen, abban az esetben elnézést kérünk a téves megkeresésért. Kérjük, hogy leiratkozási szándékát jelezze itt!

Kérjük, hogy a leiratkozás során a(z) N/A e-mail címet legyen szíves megadni!