MSPR Üzleti Iskola - Marketing, Sales and Public Relations Online verzió
VÁLLALATI TRÉNERKÉPZŐ TANFOLYAM
VÁLLALATI OKTATÓK ÉS TRÉNEREK RÉSZÉRE
3x2 NAPOS KÉPZÉS BUDAPESTEN VAGY ONLINE RÉSZVÉTELLEL

[Trénerképzés]

Tisztelt Cégvezető! Tisztelt HR-vezető! Tisztelt Értékesítési vezető!

Képzési feladatok szinte minden cégnél jelentkeznek: ide tartozik az új munkatársak betanítása, a beosztottak továbbképzése vagy a vevők megtanítása a termék használatára. A trénerképző tréning célja, hogy a résztvevők megtanulhassák, miként tartsanak tréning típusú vállalati képzéseket. Ha a feladattal megbízott oktatók az átadni kívánt tudás mellett tréneri, képzési ismeretekkel és rutinnal is rendelkeznek, akkor a feladatokat hatékonyabban és gyorsabban láthatják el.

A Vállalati Trénerképző Tanfolyam résztvevői a képzés során a szükséges előadói és tréneri ismeretek mellett a tréningek megtartásához szükséges gyakorlatot is megszerzik. A hallgatók a tanfolyam elvégzése után képessé válnak rá, hogy saját tananyagot dolgozzanak ki és önálló tréningeket tartsanak. A tanfolyam összesen 3x2 napot vesz igénybe, a képzés elvégzését pedig a sikeres vizsga után partnerünk, az Európai Üzleti Iskola oklevéllel tanúsítja.

Várjuk jelentkezését!
(Határidő: 2021. május 11.)

[Jelentkezés] [További képzéseink]

A tanfolyam moduljai:

Modulok Cím Időtartam Dátum
1. modul Tréningmódszertan 2 nap 2021. május 17-18.
2. modul Előadó prezentációs készségfejlesztés 2 nap 2021. június 14-15.
3. modul Tréneri gyakorlat 2 nap 2021. július 12-13.


Részletes tematikák:

A vállalati képzések, tréningek új módszertani irányai

 • A tanulási folyamat jellemzői és fázisai
 • A csoportok vezetéséhez szükséges pszichológiai ismeretek
 • A képzés célfüggő felépítése és tananyagkészítés
 • Az elmélet és a gyakorlat aránya a képzésen belül
 • Könnyen követhető óravázlat készítése
 • A gyakorlatok tervezése és levezetése
 • A gyakorlatok elemzésének és értékelésének módszerei és szempontjai
 • Csoportdinamikai sajátosságok a tréningcsoportokban
 • A képzésben résztvevő hallgatók ellenállásának fajtái és azok kezelése

Előadói készségfejlesztés

 • Hogyan tegyük a képzést színessé és élvezetessé?
 • Az oktató személyiségének hatása és varázsa
 • Mikor és hogyan rögtönözzünk?
 • Az elmélet hatékony átadása
 • Szemléltetés módjai
 • Gyakorlatok vezetése
 • Gyakorlatok korrigálása, értékelése felnőtt résztvevők esetében
 • Az előadói teljesítményt csökkentő gátlások feloldása
 • Az oktatót érő stresszhatások kezelése

Gyakorló- és vizsgatréning

 • A tréning megnyitása az alábbiak szerint:
  • a hallgatók ráhangolása a tréningre
  • a csoportkohézió és a csoportdinamika elindítása
  • a tréning céljának és tartalmának bemutatása
  • a tréningre vonatkozó hallgatói célok kitűzése
 • Foglalkozások vezetése az alábbiak szerint:
  • az elméleti ismeretek átadása
  • az elmélettel összefüggő gyakorlatok összeállítása és vezetése
  • a gyakorlatok elemzése és értékelése
 • A tréning lezárása az alábbiak szerint:
  • a megszerzett ismeretek megerősítése
  • a tanultak gyakorlatba való beültetése
  • az érzelmi töltés felhasználása a szerzett ismeretek és készségek tréning utáni alkalmazására


Amiért érdemes minket választani...

 • kiscsoportos képzéseket szervezünk,
 • a képzések során ingyenes konzultációt biztosítunk,
 • Kovács Tünde több mint 25 éves felnőttképzési tapasztalattal rendelkezik.


Képzési módszerünk:

Youtube: Kovács Tünde módszere
Youtube Youtube: Kovács Tünde módszere


A tanfolyam adatlapja:

A program pontos megnevezése Vállalati trénerképző tanfolyam
Programvezető Kovács Tünde, a Tréningek a humánerőforrás fejlesztésben című könyv írója
www.kovacstunde.hu
Jelentkezési határidő 2021. május 11.
Vizsga és oklevélátadás 2021. július 21.
A program időtartama 6 nap
Képzési időtartam minden oktatási napon 9.00-től 16.00-ig
A tanfolyam helyszíne BIMBÓ 5 Oktatóközpont vagy online részvétel
1022 Budapest, Bimbó út 5.
A képzés elvégzését igazoló dokumentum típusa Oklevél
Tandíj 320.000,- Ft/fő + áfa *

* A tandíj magába foglalja a 6 napos, intenzív képzést, valamint a hallgatók rendelkezésére bocsátott oktatási segédanyagokat.


% KEDVEZMÉNY

Ha egy cégtől legalább 2 fő jelentkezik ugyanarra a képzési programra, akkor abban az esetben személyenként 10% kedvezményt biztosítunk a tanfolyam részvételi díjából!


Lépjen kapcsolatba velünk!

MSPR Üzleti Iskola

A tréningekről és a jelentkezésről bővebb felvilágosítást ad:

Kovács Tünde
oktatási igazgató, programvezető tréner
Tel: +36 (30) 248-32-64
E-mail: tunde.kovacs@mspr.hu

VÁRJUK JELENTKEZÉSÉT!


Jelentkezés

 • Jelentkezzen online, itt!
 • A letölthető jelentkezési lapot küldje vissza az info@mspr.hu e-mail címre!
[Jelentkezési lap] [További képzéseink]


www.mspr.hu - MSPR Üzleti Iskola - Budapest

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT: Elektronikus formában üzleti ajánlatainkat kizárólag jogi személyek, valamint jogi személyiséggel
nem rendelkező gazdasági társaságok részére továbbítjuk olyan elektronikus levélcímekre, amelyek kapcsolatfelvételi lehetőségként
online felületen vagy egyéb adatbázisban feltüntetésre kerültek. Az online felületen elérhető, kapcsolatfelvétel céljából megadott adat
tulajdonosa, valamint adatkezelője az online felület üzemeltetője vagy tulajdonosa, az adatbázisban tárolt adatok tulajdonosa, valamint
adatkezelője az adatbázis tulajdonosa. Természetes személyek részére üzleti ajánlatokat az MSPR Üzleti Iskola Kft. nem küld.
Az MSPR Üzleti Iskola Kft. kijelenti, hogy marketingtevékenysége során nem kezel a 2011. évi CXII. törvény 3. § 2. bekezdése szerint
személyes adatnak minősülő adatot, illetve a 3. § 3. bekezdése szerint különleges adatnak minősülő adatot. Ennek alapján csak olyan
e-mail címekre küldünk levelet, amelyek valamely céghez vagy más jogi személyhez hozzárendelésre kerültek. Amennyiben az Ön
emailcíme nem ilyen, abban az esetben elnézést kérünk a téves megkeresésért. Kérjük, hogy leiratkozási szándékát jelezze itt!

Kérjük, hogy a leiratkozás során a(z) N/A e-mail címet legyen szíves megadni!